På tal om mutor

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

152 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Gränserna för vad som ska uppfattas som en muta är sällan enkla att dra. Det som juridiskt definieras som korrupt kan i vardagliga termer beskrivas som något klanderfritt – som provisioner, konsultuppdrag,
gåvor, resor, bjudningar och liknande. Mutor kan ofta förklaras som närbesläktat med socialt umgänge eller gästfrihet. De kan också förklaras i termer av tacksamhet eller som sedvänja och kultur. Artikeln är baserad på intervjumaterial från två pågående kvalitativa
sociologiska studier: en om svenska affärsmän verksamma i Öst- och Centraleuropa och en om det svenska rättsväsendets hantering av mutbrott och bestickning. Författarna till artikeln menar att det är viktigt för de företag och organisationer som vill bekämpa mutor och korruption att uppmärksamma dessa fenomen och de vokabulärer de beskrivs med. Artikeln diskuterar också hur ekonomiska motiv kan användas för att förmå företag och branscher att föregå med gott exempel.
Originalspråksvenska
FörlagBrottsförebyggande Rådet, BRÅ
ISBN (tryckt)91-38-32002-9
StatusPublished - 2003

Publikationsserier

NamnFörebyggande metoder mot ekobrott : en antologi ( Rapport / BRÅ)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här