Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”P-wave characteristics as electrocardiographic markers of atrial abnormality in prediction of incident atrial fibrillation – The Malmö Preventive Project”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap