P57Kip2regulates T-cell development and lymphoma

Senthil Raja Jayapal, Philipp Kaldis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sammanfattning

In this issue of Blood, Matsumoto et al report that T cell-specific deletion of the cyclin-dependent kinase inhibitor p57Kip2(p57) in mice leads to a block in T-cell development as a result of hyperactivation of the E2F-p53 pathway and demonstrate that the loss of p57 accelerates lymphomagenesis in the absence of p53.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3370-3371
TidskriftBlood
Volym123
Nummer22
DOI
StatusPublished - 2014 maj 29
Externt publiceradJa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”P57Kip2regulates T-cell development and lymphoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här