PACAP mRNA is expressed in rat spinal cord neurons.

Lina Pettersson, Tony Heine, Valerie M K Verge, Frank Sundler, Nils Danielsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)85-96
TidskriftJournal of Comparative Neurology
Volym471
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här