Packaging handling evaluation methods in the grocery retail industry

Mazen Saghir, Gunilla Jönson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Packaging handling evaluation methods in the grocery retail industry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar