Pain and alcohol: A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pain and alcohol: A comparison of two cohorts of 60 year old women and men: Findings from the Good Aging in Skåne study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap