Pain and Pain Medication among Older People with Intellectual Disabilities in Comparison with the General Population

Anna Axmon, Gerd Ahlström, Hans Westergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pain and Pain Medication among Older People with Intellectual Disabilities in Comparison with the General Population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap