Pain in Children and Adolescents with Cerebral Palsy A Population Based Registry Study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pain in Children and Adolescents with Cerebral Palsy A Population Based Registry Study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap