Pain with sexual activity at 1 and 3 years: Comparing total extraperitoneal with Lichtenstein inguinal hernia repair in a randomized setting (TEPLICH trial)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pain with sexual activity at 1 and 3 years: Comparing total extraperitoneal with Lichtenstein inguinal hernia repair in a randomized setting (TEPLICH trial)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap