Paleomagnetic and geochronological studies on Paleoproterozoic diabase dykes of Karelia, East Finland-Key for testing the Superia supercraton

J. Salminen, H. C. Halls, S. Mertanen, L. J. Pesonen, J. Vuollo, Ulf Söderlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Paleomagnetic and geochronological studies on Paleoproterozoic diabase dykes of Karelia, East Finland-Key for testing the Superia supercraton”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar