Pamfletter! : En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1599 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I denna avhandling undersöks argumentationsstrategier för att legitimera eller delegitimera en sak eller person i Sveriges tidiga politiska debatt i pamfletter. Det empiriska syftet med är att undersöka det politiska språket i den framväxande politiska offentligheten, med fokus på år 1769 och 1809-1810. Det teoretiska och metodologiska syftet är att diskutera vilket slags förståelse moderna metoder för textanalys, särskilt sådana som använts inom kritisk diskursanalys, kan ge för texterna och deras kontext. I avhandlingen analyseras legitimering utifrån en modell som använts av van Leeuwen & Wodak, och en modell för analys av delegitimering diskuteras. Särskild uppmärksamhet ges ironi, som här ses som en irrationaliseringsstrategi.

Pamfletterna undersöks som en diskursiv praktik, och en omfattande beskrivning av kontexten och den politiska diskussionen tillhandahåller en tolkningsram för analyserna. De undersökta perioderna karaktäriseras av intensiva diskussioner i en framväxande politisk offentlighet. Pamfletterna i de olika perioderna uppvisar många likheter, men också skillnader som delvis har sin förklaring i kontexten. De olika historiska och politiska situationerna ger texter med olika funktioner: medan förslag och angrepp tycks vara prototypiska textfunktioner i politisk debatt uppvisar den andra perioden, 1809-1810, också texter som tycks fungera som mytskapande berättelser och maningar till enighet. Det finns också andra skillnader: I 1769 års texter är det vanligt använda sig av auktorisering genom att hänvisa till lagtext. Det är också förhållandevis vanligt att använda ironi, som här betraktas som en irrationaliseringsstrategi. Pamfletterna som skrevs i det känsliga läget efter statskuppen 1809 har högre grad av moralisk värdering och fler mytskapande berättelser, men färre delegitimerande strategier.

Studien bidrar med ett nytt angreppssätt till förståelsen av en äldre periods politiska texter. Den visar också hur skillnader i historisk och diskursiv kontext ger texter med delvis olika funktioner i den politiska debatten och påverkar valet av argumentationsstrategier.

Pamfletterna undersöks som en diskursiv praktik, och en omfattande beskrivning av kontexten och den politiska diskussionen tillhandahåller en tolkningsram för analyserna. De undersökta perioderna karaktäriseras av intensiva diskussioner i en framväxande politisk offentlighet. I 1769 års texter är det vanligt använda sig av auktorisering genom att hänvisa till lagtext. Det är också förhållandevis vanligt att använda ironi, som här betraktas som en irrationaliseringsstrategi. Pamfletterna som skrevs i det känsliga läget efter statskuppen 1809 har högre grad av moralisk värdering och fler mytskapande berättelser, men färre delegitimerande strategier.

Studien bidrar med ett nytt angreppssätt till förståelsen av en äldre periods politiska texter. Den visar också hur skillnader i historisk och diskursiv kontext ger texter med delvis olika funktioner i den politiska debatten och påverkar valet av argumentationsstrategier.
Bidragets översatta titel Pamphlets! : A Discursive Practice and its Strategies in the Early Swedish Political Public Sphere
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Språk- och litteraturcentrum
Handledare
  • Svensson, Jan, handledare
  • Oscarsson, Ingemar, handledare
Tilldelningsdatum2009 feb. 7
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-628-7660-9
StatusPublished - 2009

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2009-02-07
Time: 10:15
Place: Humanisthusets hörsal, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund

External reviewer(s)

Name: Berge, Kjell Lars
Title: professor
Affiliation: Universitetet i Oslo

---
The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Languages and Literature (015016000), Swedish (015011001)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Pamfletter! : En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här