Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pan-cancer application of a lung-adenocarcinoma-derived gene-expression-based prognostic predictor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Medicin och livsvetenskap