Pancreatic involvement in murine antibody-mediated transfusion-related acute lung injury?

Rick Kapur, Johan Rebetz, Saskia van der Velden, John W. Semple

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)987-989
Antal sidor3
TidskriftTransfusion
Volym61
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi

Citera det här