Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for

C. Michael Hall, Daniel Scott, Stefan Gössling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap