Sammanfattning

Just nu finns det en möjlighet för politikerna att lägga om stadsplaneringen så att det blir möjligt att nå FN:s hållbarhetsmål. Det skriver åtta forskare som arbetar med miljö- och hälsofrågor.
Originalspråksvenska
TidskriftSydsvenska Dagbladet, Debatt
StatusPublished - 2020 okt. 4

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Citera det här