Panel 1: Biotechnology, biomedical engineering and new models of otitis media

Marie Gisselsson-Solén, Paula A. Tähtinen, Allen F. Ryan, Apoorva Mulay, Shin Kariya, Anne G.M. Schilder, Tulio A. Valdez, Steve Brown, Ryan M. Nolan, Ann Hermansson, Gijs van Ingen, Tal Marom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Panel 1: Biotechnology, biomedical engineering and new models of otitis media”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap