Parallell finite element analysis of periodic boundary value problems

Ola Kristensson

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Sammanfattning

A parallell finite element method for solving boundary value problems arrising in material mechanics when studying behaviours of materials is developed.
Originalspråkengelska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Mekanik
Handledare
  • Sörensen, Niels, handledare
  • Melin, Solveig, handledare
Förlag
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Parallell finite element analysis of periodic boundary value problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här