Parallelsamfundseffekten: Sprog, Følelser og Diskurs i Æresrelaterede Konflikter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkdanska
Sidor (från-till)49-82
Antal sidor34
TidskriftTidsskrift for islamforskning
Volym16
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Religionsvetenskap
 • Litteraturvetenskap
 • Psykologi

Nyckelord

 • sharaf
 • heder
 • fölelser
 • intergration
 • parallelsamhälle
 • hedersrelaterade konflikter
 • parallellsamhälleseffekt
 • parallellnormativitet

Citera det här