Paralympic Athletes Perceptions of their Experiences of Sports-Related Injuries, Risk Factors and preventive Possibilities

Kristina Fagher, Anna Forsberg, Jenny Jacobsson, Toomas Timpka, Örjan Dahlström, Jan Lexell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)22
Antal sidor1
TidskriftSvensk Idrottsmedicin
Volym2
StatusPublished - 2016 maj 22

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idrottsvetenskap

Citera det här