Parents' experiences when their child is undergoing an elective colonoscopy.

Vedrana Vejzovic, Ann-Cathrine Bramhagen, Ewa Idvall, Anne Wennick

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The purpose was to illuminate parents' experiences when their children are undergoing an elective colonoscopy performed using polyethylene glycol-based regimes for bowel preparation.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)123-130
TidskriftJournal for Specialists in Pediatric Nursing
Volym20
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Division of Nursing (Closed 2012) (013065000), Preventive Paediatrics (013243030)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Parents' experiences when their child is undergoing an elective colonoscopy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här