Pareto-optimal reversed-phase chromatography separation of three insulin variants with a solubility constraint

Karolina Arkell, Hans Kristian Knutson, Søren S. Frederiksen, Martin P. Breil, Bernt Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pareto-optimal reversed-phase chromatography separation of three insulin variants with a solubility constraint”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap