Parkinson's disease: Viral vector delivery of parkin generates model results in rats.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)727-729
TidskriftGene Therapy
Volym12
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Citera det här