Parmelia ernstiae, P. serrana and P. submontana, three species increasing in the Nordic countries

Arne Thell, Andrei Tsurykau, Per-Erik Persson, Mats Hansson, Emil Åsegård, Ingvar Kärnefelt, Mark R. D. Seaward

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

60 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Parmelia ernstiae, P. serrana and P. submontana, three species increasing in the Nordic countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi