Parrhesia and credibility: the covereign of refugee status determination

Jennifer Beard, Gregor Noll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Parrhesia and credibility: the covereign of refugee status determination”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap