Parrhesia i Valentinos fragment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Termen parrhesia, som oftast översätts ungefär öppet, sanningsenligt och modigt tal förekommer i två av de sju fragment som bevarats av Valentinos av Alexandrias skrifter. I denna artikel argumenteras det för att parrhesia inte enbart bör förstås som en form av tal utan innefattade även en tanke om stabil hållning och orubbligt uppträdande. Angränsande material läses i ljuset av detta och det argumenteras för att parrhesia uppfattades vara ett koncept som använts i kampen mot kosmiska makterna.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)89-110
TidskriftPatristica Nordica Annuaria
Volym28
StatusPublished - 2013

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Centre for Theology and Religious Studies (015017000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionshistoria

Citera det här