Part summary of the project 'Speakers' Comfort': Teachers' voice use in teaching environments

Viveka Lyberg-Åhlander, Roland Rydell, Anders Löfqvist, David Pelegrin-García, Jonas Brunskog

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Part summary of the project 'Speakers' Comfort': Teachers' voice use in teaching environments”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap