Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications

Helena Sjöstrand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

125 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Passenger assessments of quality in local public transport- measurement, variability and planning implications”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap