Passive as a tense-aspectual construction revisited : the case of Germanic languages

Junichi Toyota

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här