Past periods of rapid environmental change - the dinoflagellate cyst signal

Pi S. Willumsen, Helena L. Filipsson, Conny Lenz, Maja Reinholdsson, Lovisa ZilléN

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)74-75
Antal sidor2
TidskriftGFF
Volym133
Utgåva1-2
DOI
StatusPublished - 2011 mars 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi

Citera det här