Patch testing with Finn Chambers could give false positive reactions in patients with contact allergy to aluminium

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patch testing with Finn Chambers could give false positive reactions in patients with contact allergy to aluminium”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap