Pathogenic Mechanisms in Lupus Nephritis: Nucleosomes Bind Aberrant Laminin β1 With High Affinity and Colocalize in the Electron-Dense Deposits.

Anders Olin, Matthias Mörgelin, Lennart Truedsson, Gunnar Sturfelt, Anders Bengtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pathogenic Mechanisms in Lupus Nephritis: Nucleosomes Bind Aberrant Laminin β1 With High Affinity and Colocalize in the Electron-Dense Deposits.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap