Pathological insight into 5-ht2b receptor activation in fibrosing interstitial lung diseases

Anna Löfdahl, Göran Tornling, Jenny Wigén, Anna Karin Larsson-Callerfelt, Christina Wenglén, Gunilla Westergren-Thorsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pathological insight into 5-ht2b receptor activation in fibrosing interstitial lung diseases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science