Pathophysiology of type 2 diabetes and the impact of altered metabolic interorgan crosstalk

Jose Marcos Sanches, Li Na Zhao, Albert Salehi, Claes B Wollheim, Philipp Kaldis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Pathophysiology of type 2 diabetes and the impact of altered metabolic interorgan crosstalk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap