Patient-reported long-term outcome after primary hypospadias repair

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient-reported long-term outcome after primary hypospadias repair”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap