Patient-reported outcome after oncoplastic breast surgery compared with conventional breast-conserving surgery in breast cancer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient-reported outcome after oncoplastic breast surgery compared with conventional breast-conserving surgery in breast cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap