Patient representatives' views on patient information in clinical cancer trials

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patient representatives' views on patient information in clinical cancer trials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap