Patients' and physicians' disagreement on patients' understanding of clinical cancer trial information: A pairwise pilot study of mirroring subjective assessments compared with objective measurements

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patients' and physicians' disagreement on patients' understanding of clinical cancer trial information: A pairwise pilot study of mirroring subjective assessments compared with objective measurements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap