Patients' experiences of consultations for nonspecific chronic orofacial pain: A phenomenological study

Eva Wolf, Pirjo Birgerstam, Maria Nilner, Kerstin Petersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patients' experiences of consultations for nonspecific chronic orofacial pain: A phenomenological study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap