Patients’ Health Experiences of Post COVID-19 Condition—A Qualitative Study

Johanna Almgren, Emma Löfström, Julia S. Malmborg, Jens Nygren, Johan Undén, Ingrid Larsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patients’ Health Experiences of Post COVID-19 Condition—A Qualitative Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap