Patients' needs during the year after a suicide attempt A secondary analysis of a randomised controlled intervention study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patients' needs during the year after a suicide attempt A secondary analysis of a randomised controlled intervention study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap