Patterns of alcohol consumption and risky sexual behavior: a cross-sectional study among Ugandan university students.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)
220 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

As reflected in elevated rates of sexually transmitted infections, there is a high prevalence of risky sexual behavior among Ugandan university students. It has been assumed that alcohol contributes to risky sexual behavior. However, perhaps owing to methodological issues, this relationship has found only mixed support in empirical research. The present study analyzes the association between alcohol use and risky sexual behavior at the global, situational, and event level among Uganda university students with sexual experience.
Originalspråkengelska
Artikelnummer128
TidskriftBMC Public Health
Volym14
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Patterns of alcohol consumption and risky sexual behavior: a cross-sectional study among Ugandan university students.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här