Patterns of pathologic lymph nodes in anal cancer: a PET-CT-based analysis with implications for radiotherapy treatment volumes

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patterns of pathologic lymph nodes in anal cancer: a PET-CT-based analysis with implications for radiotherapy treatment volumes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap