Patterns of plastid and nuclear variation among apomictic polyploids of Hieracium: evolutionary processes and taxonomic implications.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patterns of plastid and nuclear variation among apomictic polyploids of Hieracium: evolutionary processes and taxonomic implications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi