Patterns of recurrence in anal cancer: A detailed analysis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Patterns of recurrence in anal cancer: A detailed analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.