Patterns of Regionalisation in Early Medieval Italy: a Historical and Methodological Problem

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftAnalecta Romana Instituti Danici
Volym26
StatusPublished - 1999
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här