Paul in the Roman Triumph: Pitfalls and Possibilities in the Interpretation of θριαμβεύω (2 Cor 2:14)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)86–100
Antal sidor15
TidskriftSvensk exegetisk årsbok
Volym83
StatusPublished - 2018
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här