PCR inhibition mechanisms in forensic DNA analysis

Maja Sidstedt

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PCR inhibition mechanisms in forensic DNA analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap