Pedagogisk retorik- Den muntliga relationen i undervisningen

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPopulärvetenskap

Sammanfattning

Pedagogisk retorik är ett kunskapsområde där didaktik och retorik förenas. Dagens professionella lärare måste självklart vara ämneskunniga, men det räcker inte. De behöver också ha insikt i hur man väcker intresse för det aktuella ämnet och ökar förståelsen hos de studerande. Med hjälp av rösten, uttryckssättet och yrkesidentiteten framträder läraren som mer eller mindre trovärdig och ämnet som mer eller mindre intressant. Lärarens förmåga att kommunicera kunskap, skapa en trygg lärmiljö och ett öppet samtalsklimat är direkt avgörande för de studerandes lärande.

Pedagogisk retorik riktar sig till såväl yrkesverksamma lärare som till studerande på akademisk nivå, vilka i sin kommande profession ska leda lärande.
Originalspråksvenska
FörlagNatur och kultur
Antal sidor142
ISBN (tryckt)978-91-27-13006-7
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Citera det här