Pedagogisk retorik: En inbjudan till den muntliga relationens vetenskap

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Alla relationsberoende yrkesroller – läkare, lärare med flera – vilar på en gemensam idé: att kunna övertyga andra till att tänka och handla i linje med den aktuella professionens särskilda ansvar och mål. Professionellt handlar färdigheten om att förstå vad uttryck och ord gör med och mot oss när vi människor väljer att lyssna och bli delaktiga i någons yrkeskunnande – eller inte. Pedagogisk retorik är ett användbart kunskapsområde för alla som har den egna rösten och de muntliga uttrycken som främsta professionella resurs i mötet med andra. Samtidigt är pedagogisk retorik en inbjudan till alla med intresse för mellanmänskliga interaktioner.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationPedagogik som vetenskap
Undertitel på värdpublikationEn inbjudan
RedaktörerMattias Nilsson Sjöberg
FörlagGleerups Utbildning AB
Sidor71-87
Antal sidor16
Utgåva2
ISBN (tryckt)978-91-511-0986-2
StatusPublished - 2023 okt. 3

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Citera det här