Peder Winstrup: Historier kring en 1600-talsmumie

Forskningsoutput: Bok/rapportBokPopulärvetenskap

Sammanfattning

Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie är en populärvetenskaplig bok om en biskop i Lund med många strängar på sin lyra; professor i fysik, kunglig hovpredikant, fornforskare, arkitekt, författare, teolog, boktryckare, initiativtagare till Lunds universitet och turistguide – en sann renässansmänniska! Här beskrivs uppväxt och utbildning, hans residens och rättstvister. Läsaren får ta del av gökungeexperiment och jätteslagsmålet på Kraftskyrkogård.

Föga anade biskopen att han 338 år efter sin död skulle väcka internationell uppmärksamhet som en av Europas bäst bevarade mumier! Denna bok ger en första inblick i de mycket uppmärksammade medicinska och arkeologiska undersökningarna av hans välbevarade kropp, kläder och kista. Här berättas om gallstensanfall, landets äldsta bladlus, ett undangömt foster, humlefyllda madrasser och en unik biskopsdräkt.
Möt Peder Winstrup – mannen och mumien!
Originalspråksvenska
FörlagLunds universitets historiska museum
Antal sidor153
ISBN (tryckt)978-91-639-3359-2
StatusPublished - 2017

Publikationsserier

NamnSkrifter utgivna av Historiska museet vid Lunds Universitet
ISSN (tryckt)1653-3917

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia och arkeologi

Citera det här